Node / Centrálny model a filozofia

Centrálny model a filozofia

Centrálny model a filozofia

1.)    SPOLOČNOSŤ A JEJ ZÁKLADNE HODNOTY

Zaviazali sme sa k voľnému trhovému hospodárstvu a partnerstvu

 

2.)    SPOLOČNOSŤ A JEJ KOMPETENCIE

Dodávame , montujeme a servisujeme stroje a zariadenia všade tam, kde je potrebná rýchla a efektívna manipulácia s materiálom pri zaistení maximálnej bezpečnosti pri práci.

Náše služby sú vždy orientované výlučne na zákazníka a vždy sa snažíme byť v jeho blízkosti

 

3.)    SPOLOČNOSŤ A JEJ TRH

V prvom rade sme obchodná spoločnosť. Pôsobíme v medzinárodnom meradle pracujeme na základe exkluzívnych alebo iných zmlúv s výrobcami. Na tomto základe spolupracujeme s partnerskými spoločnosťami v jednotlivých susedných trhoch . Zaručujeme profesionálne poradenstvo pri výbere a kúpe hydraulickýchi zariadení PALFINGER.

 

4.)    SPOLOČNOSŤ A JEJ CIELE

Pracujeme na ziskovo orientovanom spôsobe práce
Snažíme sa posilniť ziskovosť a tým zaistiť bezpečnosť firmy a pracovné miesta
Nechceme prijímať nepredvídateľné riziká
Nechceme rast tržieb za každú cenu, ale zdravý a komplexný rast spoločnosti
Chceme partnerstvo s našimi zákazníkmi a dodávateľmi, partnerstvo, ktoré je založené na priateľských vzťahoch
Chceme zaistiť a zlepšiť kvalitu na všetkých úrovniach

 

5.)    SPOLOČNOSŤ A JEJ ZAMESTNANCI
Od našich zamestnancov očakávame lojalitu,  ochotu a kvalifikovaný prístup
Podporujeme osobný a profesný rozvoj našich zamestnancov
Chceme posilniť vlastnú iniciatívu každého jednotlivca
Chceme informovať našich zamestnancov o výzvach a vývoji spoločnosti
Podporujeme priateľskú spoluprácu
Odmena je založená na výkone

KONTAKT

Ing. ZELINA Pavol

Mobil:    -   +421 911 900 131 

E-mail:  - Pavol.Zelina@kuhn-mt.sk